Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Sve vesti

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Sve vesti

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Sve vesti

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Sve vesti

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Sve vesti

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Sve vesti

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Sve vesti

APLIKACIJE

CENOVNIK

« Nazad

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës z. Kreshnik Gashi kanë nënshkruar Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet AKK-së dhe AKI-së.
Ky memorandum është bazuar në fushë-veprimtarinë kushtetuese dhe ligjore të këtyre dy institucioneve dhe përbën avancim të bashkëpunimit ekzistues ndër-institucional.
Bashkëpunimi i përcaktuar me këtë memorandum përfshin lehtësimin e ushtrimit të veprimtarisë dhe detyrave të këtyre dy institucioneve me qëllim të rritjes së mbështetjes së ndërsjellë në fushat e interesit të përbashkët.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE