UA, kadastra dhe regjistrimi i pronës

Në një ceremoni të organizuar nga Agjencia Kadastrale e ...
Sve vesti

AKK, takim me kryetarin e Shoqatës së Gjeodetëve

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka ...
Sve vesti

Inspektime të rrjeti Shtetëror Gravimetrik

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion qendror për zhvillimin dhe...
Sve vesti

Metodologjia për Hartim e Strehim të Romëve

Projekti për Integrimin i Romëve që financohet nga Komisioni ...
Sve vesti

Fuqizimi Ekonomik i Gruas

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për regjistra ...
Sve vesti

Prona, del raporti "Doing business"

Banka Botërore me datë 24 tetor ka publikuar raportin e të Bërit Biznes ...
Sve vesti

Bashkëpunim AKK dhe AShK

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës...
Sve vesti

Trajnim me prokurorët dhe gjyqtarët e rinj

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertët e saj ligjor ...
Sve vesti

Adresat në Here We Go Maps

Në vazhdën e bashkëpunimeve ndërkombëtare me kompani të mëdha ...
Sve vesti

Punëtori për Udhëzimet Administrative

Agjencia Kadastrale e Kosovës është në proces të disa reformave...
Sve vesti

AKK, takim me ZKK Gjakovë

Sot në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Kryeshefi Ekzekutiv...
Sve vesti

AKK, punëtori për Direktivën INSPIRE

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje ...
Sve vesti

AKK, takim me "Kartverket" norvegjez

Si rezultat i takimit të datës 30 shtator mes Kryeshefit të Agjencisë ...
Sve vesti

Ambasadori norvegjez viziton Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Qeveria Norvegjeze, respektivisht...
Sve vesti

IKIH, bashkëpunim me homologët koreanë

Agjencia Kadastrale e Kosovës e udhëhequr nga Kryeshefi...
Sve vesti

AKK, takim i rëndësishëm me Bankën Botërore

Në kuadër të aktiviteteve të parapara gjatë qëndrimit të delegacionit...
Sve vesti

Takim bilateral, e-Qeverisja dhe prona

Me qëllim të prezantimit të gjendjes aktuale në Republikën e Kosovës...
Sve vesti

Pronë dhe GIS, takim me institucionet koreane

Në kuadër të aktiviteteve të parapara për ditën e dytë të vizitës...
Sve vesti

AKK, vizitë zyrtare në Seul

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

Takim përmbyllës me Bankën Botërore

Pas takimeve intensive disaditore mes përfaqësuesve të Bankës Botërore...
Sve vesti

Delegacion i Bankës Botërore në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese dhe implementuese...
Sve vesti

Ndryshime në udhëzime administrative për adresat

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takimi..
Sve vesti

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim regjional IKIH

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, bashkëpunim me IKAP

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Sve vesti

AKK- USAID, trajtimi i objekteve pa leje

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fusha...
Sve vesti

Skanimi, takime në Viti e Kamenicë

Një ekip ekspertësh nga Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke...
Sve vesti

Aplikacije

« Nazad

AKK, takim me Agjencinë Shtetërore e Kadastrës të Shqipërisë

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht Kryeshefi Ekzekutiv i saj z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ekspertët ligjor, kadastral dhe ata teknologjisë së informacionit në AKK, ka pritur në një takim pune një delegacion gjithëpërfshirës nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës e Republikës së Shqipërisë (AShK), të prirë nga Drejtori i Përgjithshëm z. Artan Lame po ashtu i shoqëruar nga bashkëpunëtor kadastral, ligjor dhe të teknologjisë së informacionit. Qëllimi i këtij takimi ka qenë shkëmbimi i përvojave rreth administrimit të regjistrave pronësorë nga institucionet simotra nga shtetet respektive, pastaj identifikimi i fushave të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të thellohej, si dhe nënshkrimi i një memorandumi të bashkëpunimit mes institucioneve. Gjatë takimit, përmes prezantimeve profesionale dhe debateve interaktive, ekspertët e AKK-së dhe AShK-së prezantuan aktivitetet, projektet dhe produktet aktuale, pastaj paraqitën sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë kryerjes së punëve të përditshme, si dhe prezantuan vizionet e tyre për ngritjen e kualitetit të shërbimeve kadastrale dhe pronësoro-jurdike në veçanti dhe administrimin e tokës në përgjithësi. Sa i përket memorandumit të bashkëpunimit, palët nënshkruese të tij përcaktuan interesin e përbashkët për bashkëpunim në fushën e veprimtarisë bazë të kadastrës së pasurive të paluajtshme, vlerësimit të pasurive të paluajtshme, hartografisë, gjeodezisë, gjeoinformatikës, teknologjisë së informacionit dhe përcaktimit të infrastrukturës së të dhënave hapësinore. Po ashtu, pas takimit të mbajtur në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, institucion ky i nivelit qendror, dy delegacionet vizituan edhe Zyrën Kadastrale Komunale në Prishtinë, ku së bashku me drejtoreshën e kësaj zyre, z-njën Valbona Osmani Mehmetaj u prezantua trajtimi i lëndëve dhe kërkesave të ndryshme nga palë që i drejtohen Zyrave Kadastrale Komunale. Në fund të takimit, palët u pajtuan që takimet e tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen, në baza të rregullta, duke njohur kështu peshën që bashkëpunimi do të kishte në ngritjen e kualitetit të shërbimeve pronësore që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të të shteteve përkatëse.

 

 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

BASHKËPUNIM NDËRKOMBETAR