Doracaku për Rindërtim të Informacioneve Kadastrale

Bazuar në Ligjin për Kadastër dhe Ligjin për Regjistrin e të Drejtës së...
Sve vesti

Takim virtual mbi legalizimin

Me kërkesë të Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim ...

Mbahet Asambleja "virtuale" e Eurogeorgaphics

Agjencia Kadastrale e Kosovës është anëtare me të drejta të plota...
Sve vesti

AKK, memorandum me Këshillin e Sigurisë së Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion përgjegjës për ...
Sve vesti

Njoftim i rëndësishëm për sistemin KOPOS

Për shkak të disa ndryshimeve në rrjetin qeveritar nga Agjencia e ...
Sve vesti

Nënshkruhet korniza e punës

Reformat ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Sve vesti

Vazhdohet masa e veçantë

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me...
Sve vesti

AKK përkrah gjeodetët, KOPOS-i dy muaj pa pagesë

Masat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për kufizim të ...
Sve vesti

AKK, mbahet takimi "online" i menaxhmentit

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetent për ...
Sve vesti

Publikohet drafti i kornizës së punës, kërkohen sugjerime

Si rezultat i reformave ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale...
Sve vesti

AKK u ka dorëzuar Komunave të dhënat nga RIK

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të të dhënave dhe paraqitjes ...
Sve vesti

AKK, inkurajon të shfrytëzohen e-Kiosqet në disa Komuna

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë në bashkëpunim...
Sve vesti