AKK i ofron produktet hartografike FSK-së

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes...
Sve vesti

Qasje për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të ...
Sve vesti

AKK, Kryeshefi takon Ministrin Nitaj

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve...
Sve vesti

AKK, takim me kartverket

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë...
Sve vesti

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent ...
Sve vesti

Takim virtual për legalizim

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve ...
Sve vesti

Avancimit të shkëmbimit të të dhënave

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve...
Sve vesti

Takim për shkëmbimin e të dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave...
Sve vesti

Punëtori për zonat e planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e ...
Shko te lajmet

Formohen grupet për monitorim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgatitjet...
Sve vesti

Bashkëpunim me Komunën e Ferizajit

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët...
Sve vesti

Takim tre palësh me tre komunat e veriut

Nën organizim të UN HABITAT, Kryetarët e Komunave Zveqan ...
Sve vesti

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkembimin e të dhënave...
Sve vesti

Memorandum për bashkëpunim me ASK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për...
Sve vesti

Implementimi i adresave në gjashtë komuna

Qeveria Norvegjeze dhe Autoriteti Norvegjez për Hartografi ...
Sve vesti

VEB APLIKACIJE

PROIZVODI

VESTI

Takim virtual i forumit virtual për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje, nën organizimin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, me mbështetjen e USAID/Programi për Qeverisje Ekonomike dhe me pjesëmarrje të Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmetit, z. Servet Spahiut nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe z. Ardian Ollurit nga Komuna e Prishtinës në...

AKK, takim me autoritetin norvegjez për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë e përkrahur nga Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket", si përmes financave po ashtu edhe përmes ekspertizës. Për të diskutuar mbi ecurinë e projekteve që janë duke implementuar nga AKK me pëkrahje nga Kartverket, kryesisht në fushën e sistemit të unifikuar të adresave, gravimetrisë, konvertim e migrim...

AKK i ofron produktet hartografike për nevoja të FSK

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), e për interesat e zhvillimit të dy institucioneve përkatëse, me datë 4 shkurt 2021 në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes (MM) ishte mbajtur një takim gjithëpërfshirës pune mes përfaqësuesve të MM, respektivisht Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe përfaqësuesve të...

Njoftim: AKK ofron qasje në SIKTK për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të interesit, respektivisht ofrimin e qasjes në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë, sot në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në një takim mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe gjeodetëve të licencuar, këto të dytit janë janë informuar për ofrimin e qasjes së limituar në...

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet të cilat rrjedhin nga Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 13/2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve. Pasi që i janë nënshtruar procesit të licencimit, respektivisht pas plotësimit të kushteve për licencim, me datë 17 Mars 2020 në...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE