AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Sve vesti

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Sve vesti

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Sve vesti

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIJE

CENOVNIK

AKK, takim me Bankën Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve. Qëllimi i këtyre takimeve...

AKK - TEB, fillojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve. Qëllimi i këtyre takimeve...

Takim i forumit për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për krijimin e forumit për shkëmbimin e të dhënave mes Agjencisë Kadastrale e Kosovës, Administratës Tatimore, Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, Doganave të Kosovës, Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil, qëllimi i të cilit forum është t'u mundësojë të gjitha palëve të...

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të identifikuar fushat e interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të intensifikohej, me datë 9 korrik 2020 është mbajtur një takim virtual mes ekipeve gjithëpërfshirëse të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe USAID. Në fillim të takimit Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti prezantoi fushat e përgjegjësisë...

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të hipotekave përmes Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë për nevoja të bankave, me datë 8 korrik 2020 është mbajtur një takim virtual mes ekspertëve të AKK dhe përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Në takim u bë prezantimi i benefiteve të cilat i sjellë implementimi i modulit për regjistrimin...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE