Reformat në kadastër, takim mes AKK dhe ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të reformave në fushën e ...
Sve vesti

50 vjetori i shkollës së parë të gjeodezisë në Kosovë

Sot, me rastin e shënimit të jubileut pesëdhjetëvjeçar të hapjes ...
Sve vesti

20 vjetori i hapjes së zyrës së Bankës Botërore

Me qëllim të shënimit të 20 vjetorit të hapjes së Zyrës së Bankës...
Sve vesti

UA, kadastra dhe regjistrimi i pronës

Në një ceremoni të organizuar nga Agjencia Kadastrale e ...
Sve vesti

AKK, takim me kryetarin e Shoqatës së Gjeodetëve

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka ...
Sve vesti

Inspektime të rrjeti Shtetëror Gravimetrik

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion qendror për zhvillimin dhe...
Sve vesti

Metodologjia për Hartim e Strehim të Romëve

Projekti për Integrimin i Romëve që financohet nga Komisioni ...
Sve vesti

Fuqizimi Ekonomik i Gruas

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për regjistra ...
Sve vesti

Prona, del raporti "Doing business"

Banka Botërore me datë 24 tetor ka publikuar raportin e të Bërit Biznes ...
Sve vesti

Bashkëpunim AKK dhe AShK

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës...
Sve vesti

Trajnim me prokurorët dhe gjyqtarët e rinj

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertët e saj ligjor ...
Sve vesti

Adresat në Here We Go Maps

Në vazhdën e bashkëpunimeve ndërkombëtare me kompani të mëdha ...
Sve vesti

Punëtori për Udhëzimet Administrative

Agjencia Kadastrale e Kosovës është në proces të disa reformave...
Sve vesti

AKK, takim me ZKK Gjakovë

Sot në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Kryeshefi Ekzekutiv...
Sve vesti

AKK, punëtori për Direktivën INSPIRE

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje ...
Sve vesti

AKK, takim me "Kartverket" norvegjez

Si rezultat i takimit të datës 30 shtator mes Kryeshefit të Agjencisë ...
Sve vesti

Ambasadori norvegjez viziton Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Qeveria Norvegjeze, respektivisht...
Sve vesti

IKIH, bashkëpunim me homologët koreanë

Agjencia Kadastrale e Kosovës e udhëhequr nga Kryeshefi...
Sve vesti

AKK, takim i rëndësishëm me Bankën Botërore

Në kuadër të aktiviteteve të parapara gjatë qëndrimit të delegacionit...
Sve vesti

Takim bilateral, e-Qeverisja dhe prona

Me qëllim të prezantimit të gjendjes aktuale në Republikën e Kosovës...
Sve vesti

Pronë dhe GIS, takim me institucionet koreane

Në kuadër të aktiviteteve të parapara për ditën e dytë të vizitës...
Sve vesti

AKK, vizitë zyrtare në Seul

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

Takim përmbyllës me Bankën Botërore

Pas takimeve intensive disaditore mes përfaqësuesve të Bankës Botërore...
Sve vesti

Delegacion i Bankës Botërore në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese dhe implementuese...
Sve vesti

Ndryshime në udhëzime administrative për adresat

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takimi..
Sve vesti

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim regjional IKIH

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, bashkëpunim me IKAP

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Sve vesti

AKK- USAID, trajtimi i objekteve pa leje

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fusha...
Sve vesti

Skanimi, takime në Viti e Kamenicë

Një ekip ekspertësh nga Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke...
Sve vesti

Aplikacije

Formatet për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përgatitur formatet e standardizuara për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për ndërtesat dhe pjesët e ndërtesave në procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje. Shpjeguesin dhe formatet i gjeni të bashkëngjitura në linkun  http://www.kca-ks.org/legalizimi  në faqen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës.

Reformat në kadastër, takim mes AKK dhe ZKK

Prishtinë, 26 Nëntor - Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të reformave në fushën e kadastrës ka ndërmarrë disa iniciativa ligjore të cilat kanë rezultuar me ndryshimin e akteve nënligjore, respektivisht hyrjen në fuqi të gjashtë Udhëzimeve Administrative në fushën e kadastrës dhe regjistrimit të pronës, nga të cilat përfitimet për qytetarët do të jenë të menjëhershme por do të ndikojnë...

50 vjetori i shkollës së parë të gjeodezisë në Kosovë

Sot, me rastin e shënimit të jubileut pesëdhjetëvjeçar të hapjes së Shkollës së Parë të Gjeodezisë në Kosovë, nën organizimin e Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh gjeodetësh, në Gjakovë është mbajtur një manifestim solemt për shënimin e këtij jubileu. Në mesin e të ftuarve në manifestim ishte edhe një delegacion gjithëpërshfirës i Agjencisë Kadastrale...

Hynë në fuqi Udhëzimet e reja Administrative

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar kornizën e saj ligjore në fushën e kadastrës dhe regjistrimit të pronës së paluajtshme, duke nxjerrë gjashtë Udhëzime Administrative të reja të cilat sot pas publikimit në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë fuqi . Udhëzimet Administrative mund të shkarkohen në vegzën http://www.kca-ks.org/urdheresa-administrative , dhe janë si vijon: UDHËZIM...

20 vjetori i hapjes së zyrës së Bankës Botërore

Me qëllim të shënimit të  20 vjetorit të hapjes së Zyrës së Bankës Botërore në Prishtinë me me ftesë të Drejtorit të kësaj Zyre z. Marko Mantovaneli, një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti me datë 20 Nëntor morri pjesë në një ceremoni solemne për shënimin e kësaj date. Përndryshe, në ceremoni pati disa fjalime rasti kushtuar...
Prikaz 1 - 5 od 124 rezultate.
Artikli po strani 5
od 25

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE