Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Sve vesti

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Sve vesti

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Sve vesti

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Sve vesti

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Sve vesti

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Sve vesti

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Sve vesti

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Sve vesti

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Sve vesti

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Sve vesti

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Sve vesti

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Sve vesti

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Sve vesti

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Sve vesti

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Sve vesti

Aplikacije

NJOFTIM

Për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit COVID19 dhe në përputhje me vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës pezullon punët me palë në një afat të pacaktuar, rrespektivisht deri në një vendim tjetër.

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë kadastrale të Kosovës për të përkrahur sa më shumë institucionet që për implementim të mandateve të tyre kanë nevojë për shërbime dhe produkte të cilat i ofron Agjencia Kadastrale e Kosovës, sot Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga ekspertët e larët ligjorë të AKK-së z. Bashkim Shaqiri dhe z. Nadir Shyqeriu priti në një takim pune...

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin e tokës në përgjithësi dhe regjistrimin e pronës në veçanti, gjatë vitit 2019 kishte nxjerrë 11 Udhëzime Administrative të reja, gjashtë në fushën e regjistrimit të pronës dhe pesë në fushën e sistemit të adresave. Në mesin e shumë ndryshimeve, këto Udhëzime Administrative kishin ndikuar edhe në shpërndarjen e...

AKK, vizitë Pekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës bëri homazhe në kompleksin memorial në Prekaz. Lavdi Adem Jasharit dhe familjes së tij martire!  

Implementimi i marrëveshjes KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Kadastër të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Boris Tunxhev, për shkëmbimin e të dhënave nga rrjetet permanente gjeodezike KOPOS dhe MAKPOS, respektivisht shfrytëzimi e pikave të rrjetit permanent të Republikës së...
Prikaz 6 - 10 od 152 rezultate.
Artikli po strani 5
od 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE