Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Sve vesti

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Sve vesti

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Sve vesti

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Sve vesti

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Sve vesti

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Sve vesti

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Sve vesti

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Sve vesti

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Sve vesti

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Sve vesti

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Sve vesti

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Sve vesti

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Sve vesti

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Sve vesti

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Sve vesti

Aplikacije

Trashëgimia kulturore, takim mes AKK e KKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit me institucione publike, krejt me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve kadastrale, pronësoro-juridike dhe gjeohapësinore. Për këtë qëllim, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti organizoi një takim pune me Udhëheqësin Ekzekutiv të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi...

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen e donatorëve të fuqishëm ndërkombëtarë, ndërsa në mesin e atyre është edhe përkrahja e Qeverisë së Mbretërisë Norvegjeze përmes Autroritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket". Aktualisht, me përkrahje financiare dhe profesionale nga ky institucion Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke...

Takim me Kryetarin e Odës së Noterëve

Duke e konsideruar bashkëpunimin mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Odës së Noterëve si thelbësor për avancimin e shërbimeve pronësoro-juridike për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në një takim pune Kryetarin e Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi. Në përgjithësi, u diskutua rreth avancimit...

AKK, vizitë në AREC

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti, i shoqëruar nga ekspertë kadastral, ekspertë të GIS-it e të TI-së, kanë qëndruar në një vizitë njëditore në Agjencinë për Kadastër dhe Patundshmëri të Republikës së Maqedonisë (AREC). Atje delegacioni i AKK-së u prit nga një delegacion i lartë i AREC-ut në përbërje të Kryeshefit...

AKKVP, takim në AKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Kryeshefi ekzekutiv i AKK z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtor pritën në një takim pune Kryeshefen e AKKVP-së z-njën Florije Kika. Tema kryesore e takimit ishte nënshkrimi i Memorandumit për Bashkëpunim mes AKK dhe AKKVP konform dispozitave ligjore e...
Prikaz 141 - 145 od 152 rezultate.
Artikli po strani 5
od 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE