AKK, diskutim mbi buxhetin

Me qëllim të diskutimit mbi shkallën e realizimit të buxhetit...
Sve vesti

Ecuria e skanimit të dokumenteve arkivore

Një nga projektet kapitale të Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, takim me KRU "Gjakova"

Zyrtarë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës përkatësisht...
Sve vesti

Takim bashkëpunimi në mes të AKK–së, dhe KOSTT

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK)...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

AKK, diskutim mbi buxhetin

Me qëllim të diskutimit mbi shkallën e realizimit të buxhetit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për vitin 2019 dhe mbi projektet e parapara për implementimit për vitin 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim pune me drejtorët e drejtorive të AKK-së dhe me ekspertët financiar dhe të prokurimit në AKK. Gjatë takimit u prezantua gjendja e...

Ecuria e skanimit të dokumenteve arkivore

Një nga projektet kapitale të Agjencisë Kadastrale të Kosovës që është duke u implemnentuar është Skanimi dhe indeksimi i dokumenteve arkivore nëpër zyrat kadastrale komunale. I njeti është duke u zhvilluar sipas planit të paraparë dinamik, ndërsa nga data e fillimit të projektit të skanimit e deri me datë 14.08.2019 janë skanuar  384263  faqe, si vijon: Në komunën e Ferizajt,...

AKK takim me KRU “Gjakova”

Zyrtarë të  Agjencisë Kadastrale të Kosovës përkatësisht stafi nga projekti IMPULS, kanë mbajtur një takim me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit "Gjakova" SH.A.  dhe zyrtarë të KRU "Gjakova". Qëllimi i këtij takimi ishte shkëmbimi i të të dhënave Gjeohapësinore të sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit,  që i përkasin temës " Shërbimet Publike Komunale Qeveritare" nga...

Takim bashkëpunimi në mes të AKK–së, dhe KOSTT

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), sot më datë 08.08.2019 mbajtën takim pune me përfaqësues nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT), me qëllim të shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore që mirëmban KOSTT për prezantim në gjeoportalin shtetëror në kuadër të temës "Shërbimet publike komunale dhe qeveritare" nga direktiva...

Zyrtar të AKK-së, priten në takim një delegacion nga Komuna e Leposaviqit

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës u prit një delegacion i gjerë nga Komuna e Leposaviqit, i përbërë nga:  z.Goran Lazoviç Drejtori i Urbanizmit në Komunën e Leposaviqit, znj.Radmila Vukiçeviç Drejtoreshë e Administratës në Komunën e Leposaviqit, z.Dalibor Milunoviç Drejtor për Arsim dhe Kulturë në Komunën e Leposaviqit, si dhe z.Mladen Çiprijanoviç Jurist në Komunën e Leposaviqit....

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

BASHKËPUNIM NDËRKOMBETAR