AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e ...
Go to news

Takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen ...
Sve vesti

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me ...
Sve vesti

Udhëzuesi për procedurat e regjistrimit të pronës

Hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative për ...
Go to news

Një vit mandat, takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve...
Go to news

Nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe...
Go to news

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv ...
Go to news

AKK, takim me ministrin Kuqi

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë...
Go to news

Takim me Agjencinë e Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i ...
Go to news

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura ...
Go to news

Takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen ...
Go to news

Monografia, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar...
Go to news

Takohet menaxhmenti i AKK

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës ...
Go to news

Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike ...
Go to news

Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për ...
Go to news

Diskutim, doracakut për regjistrim të pronës

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë vitit të kaluar ka avancuar...
Go to news

Takim në AKK, avancimet në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ...
Go to news

APLIKACIJE

CENOVNIK

AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdimësi po i jep procesit të legalizimit të objekteve pa leje, sot në një takim të përbashkët me Shoqatën e Bankave të Kosovës u diskutua edhe mundësa e thjeshtësimit të procedurave dhe shkurtimit të kohës për legalizimin e objekteve që janë në prona të hipotekuara. Nga ana e AKK-së kjo çështje tashmë është...

AKK, takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për kadastër, gjeodezi e hartografi, për infrastukturë të informacioneve gjeohapësinore dhe për sistemin e unifikuar të adresave edhe gjatë kohës së masave të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID19, ka ushtruar mandatin e saj pa...

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të USAID, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (Departamentit të Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit), Zyrave Kadastrale Komunale në Komunën e Prishtinës dhe përfaqësuesve të Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën e Prishtinës me datë 12 qershor në AKK është mbajtur takim për procesin e legalizimit,...

Një vit mandat, kryeshefi mban takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve të marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës për të parandaluar përhapjen e sëmundjes COVID 19 dhe me kthimin gradual në normalitet po ashtu në pajtueshmëri me vendimet e kërkesat e Qeverisë, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim informues me personelin e AKK-së. Qëllimi i takimit...

Mbahet takimi i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe sigurinë në Republikën e Kosovës, me theks të veçantë liritë që kanë të bëjnë me komunitetet potencialisht të margjinalizuara, me datë 10 qershor 2020 është mbajtur takimi i rradhës i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri. Anëtarët e këtij komiteti nga institucionet publike dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE