AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i ...
Sve vesti

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u...
Sve vesti

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Sve vesti

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Sve vesti

Punëtori regjionale për adresa

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Sve vesti

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive...
Sve vesti

Gjykatësit e rinj mblidhen në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Sve vesti

Takim për sistemin e adresave

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e...
Sve vesti

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë...
Sve vesti

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit...
Sve vesti

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Sve vesti

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Sve vesti

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Sve vesti

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Sve vesti

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Sve vesti

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Sve vesti

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Sve vesti

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Sve vesti

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Sve vesti

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Sve vesti

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Gnjilane

Na osnovu svojih zakonskih nadležnosti, Kosovska katastarska agencija posjećuje ...
Sve vesti

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Vučitrn

Delegacija Katastarske Agencije Kosova pod vodjstvom v.d Izvršnog direktora ...
Sve vesti

Nadzor OKK Orahovac

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Savetnici Ministra u poseti Agencije

Na poziv Upravnog direktora Agencije za Katastar, na jednodnvnoj poseti u Agenciji..
Sve vesti

Nadzor OKK Suva Reka

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Zastupnici Kaertverket u Agenciji

Delegacija Norveškog Avtoriteta za Katastar i Kartografiju Kartverket,...
Sve vesti

Ministarka MSPP posjetila KKA

Ministar Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja, g-đa Albena Reshitaj ...
Sve vesti

KKA, posjeta opštini Štimlje

Pod pokroviteljstvom Kosovske katastarske agencije, odnosno v.d Izvršnog...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronës në këtë Komuna z. Egzon Jashari, i shoqëruar nga ekspertë të po kësaj Zyre Kadastrale Komunale, vizitoi Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku u prit nga u.d Kryeshef Ekzekutiv z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i projekteve aktuale në institucionet përkatëse, si dhe...

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u implementuar nga drejtoritë e AKK u.d Kryeshefi ekzekutiv i AKK z. Avni Ahmeti mbajti një takim pune me drejtorët e drejtorive në AKK. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informacioneve të ndërjsella rreth ecuirsë së projekteve, të arriturave dhe sfidave me të cilët punëtorët ballafaqohen gjatë kryerjes së punëve...

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj u takuan në Kuvendin Komunal të Klinës me Drejtoreshën për...

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj Zyrtarët e AKK zhvilluan një takim informues edhe në Komunën...

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive për intensifikimin e bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe autoritetit holandez  për kadastër, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësuesen e autoritetit holandez për kadastër z. Kees De Zeeuw dhe z-njën Dijkstra Paula. Qëllimi i takimit ishte diskutim...

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu