Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë...
Sve vesti

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit ...
Sve vesti

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi ...
Sve vesti

KKA, poseta USAID

Sa ciljem razmatranja rezultata iz projekta za skaniranje i indeksiranje katastarske...

Zastupnik JICA u Agenciji

Zastunik japanske JICA predstojio je u radnoj poseti tokom koje predstavljeni su ...
Sve vesti

Iber Lepenci, radna poseta u KKA

Delegacija kompanije Iber Lepenci prestojala je u Kosovskoj Agenciji za Katastar..
Sve vesti

Zatvaranje norveških projekata

Kosovska Agneicja za Katastar je primala višegodišnju finanisjku i strušnu pomoč...
Sve vesti

KKA, učešće u konferenciji FIG

Kosovksa Agencija za KAtastar predstavljena od svjeg katastarskog stučnjaka...
Sve vesti

KKA, sastanak sa KFOR

Na dan 26.05.2017 u prostorije Agencije za Katastar održan je sastanak...
Sve vesti

Shenjëzimi i adresave në Vushtrri

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar edhe nga...
Sve vesti

Donors meeting at KCA

In order to discuss issues related to land administration and in order to...

Donors meeting at KCA

In order to discuss issues related to land administration and in order to...
Sve vesti

Kadastra, pjesë e agjendës së Bankës Botërore

Ministri i MMPH-së z. Ferat Shala me bashkëpunëtorët, në mesin e të ...
Sve vesti

Working meeting on new law

Dynamic changes in the field of land administration are having an impact...
Sve vesti

IMPULS, sastanak Upravnog Odbora

Usklađivanje infrastrukture geoprostornih podataka na Zapadnom Balkanu...
Sve vesti

Kryetari i Hanit Elezit vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme...
Sve vesti

AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë...
Sve vesti

APK, radionice za tužioce

Na zahtev Akademije Pravde i za potrebe novoimenovanih tužilaca, Katastarska...
Sve vesti

Prezentacija IT strategije

U cilju unapređenja infrastrukture informacione tehnologije u oblast katastra...
Sve vesti

Studenti posetili Agenciju

Kako bi se iz blizine upoznali sa načinom upravljana sa katastraskim...
Sve vesti

KKA, sastanak sa KFOR-om

Razmena prostornih podataka od zajedničkog interesa, diskusija o budućim ...
Sve vesti

Gračanica, dostavljeni podaci iz OK

Izvršni direktor Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Murat Meha...
Sve vesti

Investicije u IT u OKK Glogovac

Kosovska katastarska agencija, koja deluje u okviru Ministarstva sredine...
Sve vesti

Studijska poseta Norveske

Delegacija Kosovske katastarske agencije koju predvodi Izvršni Direktor...
Sve vesti

Poslednje dostave iz OK u 20 KO

Projekat obnove katastra u 20 katastarskih oblasti je sproveden pri kraju...
Sve vesti

Usluge

Products prices

VESTI

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore...

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës...

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe...

AKK, vizitë nga USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e skanimi masiv dhe indeksimin e dokumenteve, respektivisht digjitalizimi i dokumentacionit kadastral nëpër Zyrat Kadastrale Komunale ishin disa nga temat e takimit të nivelit të lartë mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Programit për të Drejta...

Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e JICA-s japoneze z. Kaoru Tsuda, me të cilin është diksutuar rreth rezultateve nga bashkëpunimi në të kaluarën mes institucioneve në fjalë si dhe rreth mundësive për zhvillimit e bashkëpunimit në të ardhmen. Si...

Biografija upravnog direktora