LICENCIRANE GEODETSKE KOMPANIJE

LICENSIRANE GEODETSKE KOMPANIJE

Imajući za cilj što brže i što efikasnije pružanje usluga za građane, Kosovska katastarska agencija, odnosno zakonodavstvo na snazi je regulisalo obuhvaćanje privatnog sektora u obavljanju katastarskih usluga. Iz ovog razloga, Kosovska katastarska agencija je donela Administrativno uputstvo Br. 01/2013 za Licensiranje geodetskih kompanija i geodeta, koje reguliše način i uslove kako jedan geodeta ili kompanija može dobiti status Licensiranog geodete ili Licensirane geodetske kompanije. Takođe, u sledećem linku možete preuzeti i  Administrativno uputstvo Br. 05/2012 za Tarife za usluge i Katastarske produkte, ponuđene od Opštinskih katastarskih kancelarija Kosova i Licensiranih geodetskih kompanija. KKA je odgovorna za licensiranje kompanija i geodeta, za obavljanje katastarskih premera, dok u linkovima u sledu možete preuzeti listu licensiranih kompanija kao i listu licensiranih geodeta.

Spisak licenciranih kompanija