RADNE SMERNICE

Radni okvir za merenje, stvaranje i evidentiranje katastarskih jedinica

Radni okvir za merenje, stvaranje i evidentiranje katastarskih jedinica

Kao rezultat pravnih reformi koje je preduzela Kosovska katastarska agencija, a koje su rezultirale stupanjem na snagu novih administrativnih uputstava, pojavila se potreba da se dopunjuju i menjaju postojeći radni okviri.

Ova izmjena predviđa sažetak nekih profesionalnih okvira i priručnika u jednom okviru.

Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

RADNI OKVIR