ZAKONODAVSTVO

Zakonodavstvo

Republika Kosovo ima konsolidovani pravni okvir, koji garantuje i štiti prava svih svojih građana, počevši od Ustava koji sadrži opšte principe jednakosti i nediskriminacije.