LICENCIRANJA

Licenciranje

KKA je odgovorna institucija za licenciranje kompanija i geodeta za vršenje katastarskih merenja.  Licenca se može odobriti za sva katastarska merenja ili samo za specifična merenja. Takođe,KKA je nadležna institucija za nadgledanje svih katastarskih aktivnosti OKK'a, licenciranih geodeta i geodestkih kompanija, odnosno dali se aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonskim odredbama.

AMK može, na osnovu rezultata nadzora, izdati nalog za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih tokom inspekcija, može izdati nalog za zabranu aktivnosti za subjekte  koja ne ispunjavaju zakonske obaveze, mže ukinuti licencu za geodetsku kompaniju ili geodeta, može otkazati certifikat za katastarske aktivnosti.