Pristup javnim dokumentima

PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

Pravo pristupa u javna dokumenta je osnovno pravo u jednom slobodnom i demokratskom društvu i jedan od pokazatelja nivoa transparentnosti i raćunopolaganja javnih vlasti prema građanima, civilnom društvu, medijima i dr.


Slobodan protok informacija povećava poverenje građana u javne institucije i povećava komuniciranje unutar samih institucija, čineći tako javnu upravu efikasnijom u pružanju usluga.

U načelu, sva javna dokumentacija je pristupačna javnosti.Međutim, ima javnih i individualnih podataka koji su zaštićeni, kao izuzeci. Kad god se procene ili utvrde izuzeci, to treba da se učini bazirajući se na zakonu.

Skini zahtev za uvid u služebenim dokumentima  


Zahteve za pristup u javna dokumenta u IO možete uputiti:

 

Denis Pitarka

Zvanicnik za Odnose sa Javnost

e-mail: denis.pitarka@rks-gov.net