Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno uputstvo Br. 042012 o Kampanji za Senzibilizaciju Javnosti Tokom Obnove Katastarskih Podataka i Registra Prava na Neporektnu Imovinu