Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno Uputstvo AKK 2006/01 o Primenjivanju Yakona o Osnivanju Registra Prava na nepokretnu Imovinu