Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno Uputsvo MMPH Br. 08/2014 o uslugama za registraciju Prava na Nepokretnu Imovinu od Strane Opštinskih Kancelarija za Katastar