Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno Uputstvo MMPH Br. 24/2013 o Procedurama o Stavranju i Održavanju Adresa i Državnog Registra Adresa