Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno uputstvo Br.02/2012 o Rekonstrukciji Kadastra i Registra Prava na Nepokretnu Imovinu