Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno Uputstvo Br. 03/2012 o Radu Komisije za Rekonstrukciju Kadastra i Registrat Prava na Nepokretnu Imovinu