Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno uputstvo Br.12/2012 o Određivanju Imenovanja i Odbrojavanja Adresa za Oblasti Javnog Kretanja, Zgrada, Kuća, Objekata i Slobdonih Katastarskih Parcela