Administrativna Uputstva

« Nazad

Administrativno Uputstvo Br.13/2012 o Fizičkom Postavljanju Adresnih Tabela u Oblastima Javnog Kretanja, Zgrada, Kuća, Objekata i Slobodnim Katastrkim Parelama