Administrativna Uputstva

« Nazad

Udhëzimit Administrativ Nr. 11 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës