Administrativna Uputstva

Naslov
UA Regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve 2017-2018
Udhëzimit Administrativ Nr. 11 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës
Udhëzimi Administrativ MMPH-Nr. 18/2015 për regjistrimin e shpronësimit të pronës së paluajtshme
Administrative Instruction for Cadastral Surveying including GNSS-Technologies
Administrativno Uputstvo Br. 05/2012 o Tarifama za Usluge i Proizvode Pružane od Opštinskih Kancelarija za Katastar i Licenciranih Geodetskih Kompanija
Administrativno Uputsvo MMPH Br. 08/2014 o uslugama za registraciju Prava na Nepokretnu Imovinu od Strane Opštinskih Kancelarija za Katastar
Administrativno Uputstvo MMPH Br. 25/2013 o Tarifama za Proizvode i Usluge Pružane od Kosovske Agencije za Katastar
Administrativno Uputstvo MMPH Br. 24/2013 o Procedurama o Stavranju i Održavanju Adresa i Državnog Registra Adresa
Administrativno Uputstvo AKK 2006/01 o Primenjivanju Yakona o Osnivanju Registra Prava na nepokretnu Imovinu
Administrativno Uputsvno 02/2013 za Implementaciju Zakona o Katastru
Administrativno Uputstvo Br.14/2012 o Stvaranju i Održavanju Azbučnog Spiska o Imenima i Nazivima, Rezervnog Spisnka i Njihovo Postavljanje od Opštinskog Adresnog Registra
Administrativno Uputstvo Br.13/2012 o Fizičkom Postavljanju Adresnih Tabela u Oblastima Javnog Kretanja, Zgrada, Kuća, Objekata i Slobodnim Katastrkim Parelama
Administrativno uputstvo Br.12/2012 o Određivanju Imenovanja i Odbrojavanja Adresa za Oblasti Javnog Kretanja, Zgrada, Kuća, Objekata i Slobdonih Katastarskih Parcela
Administrativno uputstvo Br.11/2012 o Uređivanju Adresnih Elemenata i Doređivanju Fonta Slova i brojeva, i Adresnih tablica
Administrativno Uputstvo Br. 01/2013 o Licenciranju Geodetskih Kompanija
Administrativno uputstvo Br. 042012 o Kampanji za Senzibilizaciju Javnosti Tokom Obnove Katastarskih Podataka i Registra Prava na Neporektnu Imovinu
Administrativno Uputstvo Br. 03/2012 o Radu Komisije za Rekonstrukciju Kadastra i Registrat Prava na Nepokretnu Imovinu
Administrativno uputstvo Br.02/2012 o Rekonstrukciji Kadastra i Registra Prava na Nepokretnu Imovinu