Opštinske Kancelarije za Katastar

Opštinske Kancelarije za Katastar

OKK je opštinski organ i odgovorna je za funkcioniranje katastra. OKK obavlja katastarska merenja i sve katastarske aktivnosti u skladu sa delegiranim nadležnostima sa centralnog nivoa, odredbi ovog Zakona i administrativnih uputstava, donetih od KKA-a i od Ministarstva. Službenik OKK-a koji obavlja katastarska merenja treba biti sertifikovan od strane KKA-a. Sve aktivnosti OKK-a se realiziraju i prikazuju na centralnoj bazi podataka KKA-a. 

Niže možete preuzeti model predaje podataka za upis u katastar

Preuzmi