Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi Administrativ AKK 2006 01 Mbi Zbatimin e Ligjit Mbi Themelimin e Regjistrit mbi të drejtat e pronës së paluajtshme