Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi administrativ nr.11/2012 për renditjen e elementeve të adresave dhe caktimin e formatit të shkronjave, numrave dhe tabelave të adresave