Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi administrativ nr.12/2012 për caktimin e emërtimit dhe numërtimit të adresave për zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira