Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi administrativ nr.13/2012 për vendosjen fizike të tabelave të adresave në zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira