Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzimi administrativ nr.14/2012 për krijimin dhe administrimin e listës alfabetike për emërtime, listës rezervë dhe vendosjen e tyre nga regjistri komunal i adresave