Urdhëresat Administrative

« Prapa

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS