Urdhëresat Administrative

« Prapa

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR RENDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE