Urdhëresat Administrative

« Prapa

UDHEZIM ADMINISTRATIV PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E LISTËS ALFABETIKE PËR EMËRTIME, LISTËS REZERVË DHE VENDOSJEN E TYRE NË REGJISTRINË KOMUNAL TË ADRESAVE